Wyniki Rekrutacji

Informujemy, że wyniki Rekrutacji do klasy I gimnazjum zostaną ogłoszone dnia 28.06.2016 r. Rodzice uczniów zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach rekrutacji.

You may also like...