Nie ma śmieci – są surowce. 15.09.2017r.

Pod takim hasłem uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum wzięli udział w tegorocznej 24. akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Od 1994 roku, w trzeci weekend września prowadzi się działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także usuwanie dzikich wysypisk.

Głównym przesłaniem tegorocznej akcji jest:

– zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału,

– zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska,

– promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki,

– ukazywanie korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym,

– segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.

Uczniowie wraz z nauczycielami posprzątali teren wokół szkoły, boisko, główne ulice i plac zabaw osiedla, park przy szpitalu psychiatrycznym.

Akcja nie tylko ogranicza się do sprzątania, ale przede wszystkim jest okazją do refleksji nad wpływem człowieka na otaczające go środowisko.

 

  1. Kędziorska

You may also like...