KONKURS WIEDZY O GORZOWIE „GORZÓW MOJE MIASTO”

W DNIU 27 KWIETNIA 2018 r.

odbędzie się w naszej szkole szkolny konkurs wiedzy o Gorzowie.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły w następujących kategoriach wg podziału na grupy wiekowe:

 • Kategoria 1-Klasy I-III
 • Kategoria 2-Klasy IV-VI
 • Kategoria 3-Klasy VII-IIIG

 

 

CELE  KONKURSU

 • Propagowanie wiedzy  na  temat  historii  i  współczesności  Gorzowa Wlkp.
 • Ukazanie piękna  i  walorów  turystyczno – krajoznawczych  naszego regionu
 • Uświadamianie dzieciom  wartości  i  znaczenia   dziedzictwa  kulturowego  oraz odpowiedzialności       za jego trwanie
 • Rozwijanie aktywności twórczej  wśród  dzieci
 • Umacnianie więzi  najmłodszych mieszkańców naszej gminy  z własnym  miejscem  zamieszkania
 • Integrowanie środowiska

 

Podpisane prace na konkurs plastyczny należy dostarczyć do pani Joanny Skrodzkiej do dnia 25 kwietnia włącznie.

 

W konkursie wiedzy o Gorzowie biorą udział zespoły max pięcioosobowe z każdej klasy.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH

UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY!!! J J J

 

 

Wszystkie kategorie: konkurs plastyczny „Gorzowskie widoki” (budowle,zabytki,krajobrazy)

-technika i forma dowolne

 

Konkurs wiedzy z następującego zakresu:

 

Kategoria 1

 

 1. Położenie miasta
 2. Parki i ogrody
 3. Ważne postacie
 4. Zabytki i pomniki
 5. Placówki kultury (muzea,teatry,kina)
 6. Kluby sportowe (żużel,piłka nożna)
 7. Główne instytucje (urzędy,władze,szkoły)
 8. Nasi sąsiedzi (sąsiednie gminy)

9.Legenda o studni czarownic.

 

 

 

 

 

 

Kategoria 2

 1. Położenie miasta
 2. Ukształtowanie terenu
 3. Obrazy z przeszłości  ( ludzie , dzieje , symbole…)
 4. Legendy starego Gorzowa (Landsberga)
 5. Zabytki, pomniki i miejsca pamięci (cmentarze).
 6. Instytucje i placówki kultury ( Muzea,Biblioteki,Teatr,Kina itp.)
 7. Życie mieszkańców
 8. Władze miasta i  gminy
 9. Główne instytucje
 10. Zakłady pracy
 11. Nasi sąsiedzi
 12. Parki i ogrody, akweny.
 13. Ogólna znajomość planu  miasta

 

Kategoria 3

 

1.Miasto  i  gmina  na  tle  podziału  administracyjnego  Polski  i  jednostek  fizyczno – geograficznych

 1. Środowisko geograficzne (ukształtowanie,położenie,akweny,roślinność i  osobliwości  krajobrazowe )
 2. Historia miasta,legendy
 3. Sławni ludzie
 4. Ważniejsze zabytki
 5. Pamiątki walki i  męczeństwa (pomniki,cmentarze)
 6. Miasto współczesne :

-zakłady  przemysłowe

-ważniejsze  instytucje  użyteczności  publicznej

-obiekty  kultury  i  rekreacji

-.instytucje i placówki kultury ( Muzea,Biblioteki,Teatr,Kina itp.)

-komunikacja

-walory  turystyczno – krajoznawcze i  szlaki  turystyczne

-wydarzenia  kulturalne

 1. Znajomość mapy i  planu  miasta  oraz  umiejętność  posługiwania  się  nimi  w  praktyce

 

 

 

Przykładowa bibliografia:

Gorzów Wielkopolski.Miasto na siedmiu wzgórzach,Krystyna Kamińska,Zbigniew Rudziński

www.gorzow-landsberg.pl

www.gorzow.pl

 

 

You may also like...