Konkurs plastyczny „Sybiracy”

Zapraszamy wszystkich uczniów od klasy III SP do klasy III G do udziału w konkursie historyczno-plastycznym organizowanym przez Gorzowski Oddział Związku Sybiraków. Na prace plastyczne o tematyce dotyczącej polskich Sybiraków czekamy do 26 marca włącznie. Prace prosimy przekazywać Pani Annie Kamińskiej oraz Joannie Skrodzkiej. Spośród wszystkich prac wybrane zostaną przekazane do dalszego etapu i oceny przez komisję powołaną przez Związek Sybiraków. Najładniejsze pracę etapu szkolnego zostaną ocenione i wyróżnione dyplomami. Udział wszystkich uczniów jest obowiązkowy w ramach lekcji z plastyki i historii.

Szczegóły dotyczące konkursu tutaj

You may also like...