Misja szkoły

School children showing thumbs up.

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiadł, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również, umiał bardziej byc nie tylko z drugim, ale i dla drugiego.”- Jan Paweł II